อำนาจอธิปไตยของปวงชนเริ่มสั่นคลอน

อำนาจอธิปไตยของปวงชนเริ่มสั่นคลอน

 • หลงรัก
  7
 • ว้าว!
  6
 • ขำขำ
  3
 • เศร้า
  4
คุณรู้สึก ขำขำ

4 ความคิดเห็น

 
619

ผมเกิดมาก็พึ่งเคยพบเคยเจอในยุคนี้เหละที่ผู้พิพากษายิงตัวตายคาบันลัง

ถ้าใครเคยพบเจอในต่างประเทศหรือที่ไหนก็ตามช่วยแนะนำผมด้วยนะ

ผมอาจจะรู้ไม่ครบถ้วน  ผมว่าถ้าจะตั้งคณะ กต.ตรวจสอบเรื่องนี้ในคำชี้แจง

25 หน้าน่าจะละเอียดแล้วนะ

 • หลงรัก
  2
 • ว้าว!
  1
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  3
 
3 ส

ไอ่อำมาตย์ทะเห้

โมโห

 • หลงรัก
  5
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  4
 
ไพร่รอนาย

ไม่มีที่ไหน ในโลก ที่อยู่ในระบอบเผด็จการ แล้วแก้รธน เผด็จการให้เป็นรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย  
  มีแต่เขาต้องโค่นล้มระบอบเผด็จการแบบขุดรากถอนโคนให้ได้ก่อน และจึงสร้างระบอบ ประชาธิปไตยขึ้นมา โดย ยึดหลักการปกครองแบบประชาธิปไตย
คือ
1. อำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชน และประชาชน ต้องเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตย ผ่านทาง. นิติบัญญัติ บริหาร. และ ตุลาการ
2. ประชาชนต้องมีเสรีภาพบริบูรณ์ full freedom
3. ต้องยึดหลักความเสมอภาพ. Equality
ทั้งทางกฎหมาย. และ ทางโอกาส
4. การปกครองต้องยึดหลักกฎหมาย. Rule OF law
5.  การปกครองทุกระดับ. ต้องมาจากการเลือกตั้ง Elected government.
      เมื่อประกาศสร้างระบอบใหม่ขึ้นแทนระบอบเก่า ก็ สร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่ สอดคล้องกับหลักการปกครองประชาธิปไตย
เรียกว่า สร้างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย
ไม่ใช่แก้รัฐธรรมนูญเผด็จการ
      รัฐธรรมนูญเผด็จการมีแต่ต้องทำลาย เพียงอย่างเดียว
ดังนั้น. คนที่ก้าวหน้า หรือฝ่ายก้าวหน้า ต้องไม่คิดแก้รัฐธรรมนูญเผด็จการ
แต่ต้องคิด ทำลายรัฐธรรมนูญเผด็จการ แล้วสร้างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยขึ้นมา
   แต่. จะสร้างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยได้ ก็ต้องสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาก่อน
จะสร้างระบอบประชาธิปไตยได้ ก็ต้องโค่นล้มระบอบเผด็จการแบบขุดรากถอนโคนให้ได้ก่อน
สรุป.  ภาระกิจประชาชน คือ สามัคึประชาชนโค่นล้มระบอบเผด็จการ สถาปนาระบอบประชาธิปไตย แล้วถึงจะสร้างรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยได้ครับ
สามัคคีประชาชนโค่นล้มระบอบเผด็จการ สถาปนาระบอบ ประชาธิปไตยครับ
    เครดิต: หลวงตาชูพงษ์

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  3
 • ขำขำ
  4
 • เศร้า
  2
คุณรู้สึก ว้าว!
 
นายหนหวย

 • หลงรัก
  4
 • ว้าว!
  2
 • ขำขำ
  2
 • เศร้า
  2
คุณรู้สึก หลงรัก